ตัวเลือกการแสดงผล

อัตราป่วย

01 Jan 2020 - 23 Jan 2020
อัตราป่วย ต่อประชากรล้านคน
       >3
       >2 - <=3
       >1 - <=2
       >0 - <=1
       0

จำนวนที่รายงาน
231
อัตราป่วย
2.48
จำนวนผู้เสียชีวิต
0
อัตราป่วยตาย
0.00

จำแนกจำนวนผู้ป่วยตามช่วงอายุ
01 Jan 2020 - 23 Jan 2020

Trend + Median

ข้อมูลการเกิดโรคย้อนหลัง